ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619

آوازسنتی

نام استاد : حمید آرایش

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازسنتی

f

روز های تشکیل : 
   
خروج

آوازسنتی

نام استاد : مهدی رجبی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازسنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو/

نام استاد : ندا دهناد

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو/

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو/فلوت

نام استاد : احمد عابدی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو/فلوت

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار/سه تار

نام استاد : فرشید ذاکری

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار/سه تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمرین پیانو

نام استاد : احمد عابدی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 50000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمرین پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمرین سلفژ

نام استاد : ندا دهناد

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 50000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمرین سلفژ

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمرین طراحی فشر ...

نام استاد : عبدالرضا فتحی

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 600000 ریال

تعداد جلسات : 2

تاریخ شروع دوره : 1397/12/09

تاریخ پایان دوره : 1398/01/08

ظرفیت باقیمانده : 8

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمرین طراحی فشر ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

درک ریتم و تئور ...

نام استاد : ندا دهناد

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1600000 ریال

تعداد جلسات : 4

تاریخ شروع دوره : 1397/04/10

تاریخ پایان دوره : 1397/05/10

ظرفیت باقیمانده : 15

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : درک ریتم و تئور ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

دف/تنبک/کاخن

نام استاد : ایمان اکبرپور

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : دف/تنبک/کاخن

روز های تشکیل : 
   
خروج

دف/سنتور

نام استاد : سوزان قطبی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : دف/سنتور

روز های تشکیل : 
   
خروج

ریتم و حرکت

نام استاد : الهام دیانت

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1200000 ریال

تعداد جلسات : 4

تاریخ شروع دوره : 1398/01/18

تاریخ پایان دوره : 1398/02/17

ظرفیت باقیمانده : 8

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ریتم و حرکت

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 4 بعدی