ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619

آوازسنتی

نام استاد : حمید آرایش

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4



ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازسنتی

f

روز های تشکیل : 
   
خروج

آوازسنتی

نام استاد : مهدی رجبی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4



ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازسنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو

نام استاد : نوشین رضایی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2000000 ریال

تعداد جلسات : 4



ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو/

نام استاد : ندا دهناد

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4



ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو/

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو/فلوت

نام استاد : احمد عابدی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4



ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو/فلوت

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار/سه تار

نام استاد : فرشید ذاکری

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4



ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار/سه تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمری کلاس خط

نام استاد : لیلا میری

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 300000 ریال

تعداد جلسات : 2

تاریخ شروع دوره : 1398/05/28

تاریخ پایان دوره : 1398/06/28

ظرفیت باقیمانده : -1

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمری کلاس خط

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمرین پیانو

نام استاد : احمد عابدی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 300000 ریال

تعداد جلسات : 4



ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمرین پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمرین سلفژ

نام استاد : ندا دهناد

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 50000 ریال

تعداد جلسات : 4



ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمرین سلفژ

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمرین طراحی دست ...

نام استاد : محمدحسن کشاورز

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 200000 ریال

تعداد جلسات : 1

تاریخ شروع دوره : 1398/04/18

تاریخ پایان دوره : 1398/05/18

ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمرین طراحی دست ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمرین طراحی فشر ...

نام استاد : عبدالرضا فتحی

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 600000 ریال

تعداد جلسات : 2

تاریخ شروع دوره : 1397/12/09

تاریخ پایان دوره : 1398/01/08

ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمرین طراحی فشر ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

خلاقیت

نام استاد : ندا دهناد

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 500000 ریال

تعداد جلسات : 1

تاریخ شروع دوره : 1398/05/07

تاریخ پایان دوره : 1398/06/07

ظرفیت باقیمانده : 13

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : خلاقیت

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی