ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619

آواز پاپ

نام استاد : هومن درویش

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2000000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آوازسنتی

نام استاد : حمید آرایش

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازسنتی

f

روز های تشکیل : 
   
خروج

آوازسنتی

نام استاد : مهدی رجبی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازسنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو

نام استاد : نوشین رضایی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2000000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو/

نام استاد : ندا دهناد

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو/

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو/فلوت

نام استاد : احمد عابدی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو/فلوت

روز های تشکیل : 
   
خروج

تئوری موسیقی

نام استاد : امین الله یاری

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 2000000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 15

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تئوری موسیقی

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار/سه تار

نام استاد : فرشید ذاکری

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 1750000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار/سه تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمری کلاس خط

نام استاد : لیلا میری

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 300000 ریال

تعداد جلسات : 2

تاریخ شروع دوره : 1398/05/28

تاریخ پایان دوره : 1398/06/28

ظرفیت باقیمانده : -3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمری کلاس خط

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمرین پیانو

نام استاد : احمد عابدی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 300000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمرین پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمرین سلفژ

نام استاد : ندا دهناد

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 50000 ریال

تعداد جلسات : 4ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمرین سلفژ

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمرین طراحی دست ...

نام استاد : محمدحسن کشاورز

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 200000 ریال

تعداد جلسات : 1

تاریخ شروع دوره : 1398/04/18

تاریخ پایان دوره : 1398/05/18

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمرین طراحی دست ...

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی