ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619
زبان نگار
1397/07/04 11:10 AM

در مرکز مهارت آموزی و آموزشگاه موسیقی نوا آفرین دیپلم زیر نظر اساتید برجسته و دانشگاهی موسیقی بگیرید.

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشگاه تماس حاصل فرمایید