ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619
زبان نگار
1398/03/21 11:58 PM

کارگاه آموزشی

موسسه فرهنگی و هنری نواآفرین سرور مهر برگزارمیکند:

کارگاه طراحی دست آزاد، پرسپکتیو، اسکیس و راندو

ویژه گروه معماری و شهرسازی

مدرس دکتر مرتضی صدیق 

9 و 10 تیرماه 98