ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619
زبان نگار
1397/06/15 11:30 AM

کارگاه آموزشی

کارگاه آشنایی با تاریخ و مکانیسم ساز پیانو در محل آموزشگاه موسیقی نوا آفرین برگزار گردید.

مدرسین سرکارخانم دهناد و جناب آقای شاطری