ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619
زبان نگار
1398/05/21 1:27 AM

معماری

موسسه نواآفرین سرور مهر برگزار می کند:

اصول  و تکنیک های طراحی زمین محدود

«دکترمرتضی صدیق»

ویژه گروه معماری و شهرسازی

4و 5شهریور ماه 98