ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619
زبان نگار
1397/12/07 1:00 PM

کلاس گروهی

آموزشگاه موسیقی نواآفرین برگزار می کند:

کلاس گروهی هنرجویان پیانو خانم دهناد 

10 اسفند ماه ساعت

در  دو گروه الف : 6تا 12 سال ساعت 10 تا 11.30 

گروه ب: 13 سال به بالا ساعت 11.30 صبح 

برگزار می گردد.