ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619
زبان نگار
1398/02/21 10:33 AM

کارگاه آموزشی

موسسه فرهنگی هنری نوآفرین سرور مهر برگزار می کند:

کارگاه طراحی دست آزاد ، پرسپکتیو، اسکیس و راندو

ویژه گروه معماری و شهرسازی

*دکتر مرتضی صدیق* مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران