ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619
زبان نگار
1397/04/06 12:54 PM

گروه نوازی کودکان نوا آفرین 

به سرپرستی خانم ها ندا دهناد، شقایق کاظمی و آقای پویا درویش

کنسرت هنرجویی آموزشگاه موسیقی نوا آفرین

30 شهریور ماه 1395