ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه 09:00-21:00
تلفن 07136260030- 09364401619
زبان نگار
1398/03/18 3:09 PM

کلاس های آموزشی

موسسه فرهنگی و هنری نواآفرین سرور مهر برگزارمیکند:

کارگاه طراحی دست آزاد، پرسپکتیو، اسکیس و راندو

ویژه گروه معماری و شهرسازی

مدرس دکتر مرتضی صدیق